Kontaktpersoner

Legitimationsoplysninger

Limited Liability Company AEONPUMP
Registreringsnr: 40203270926
Moms ID nr: 
LV40203270926

Fabriksadresse: “Bezdeligas” Ciemupe, Ogresgala parish, Ogre county, LV-5041

Kontoradresse: Tiraines street 1, Riga, Latvia, LV-1058

Bankoplysninger: Swedbank AS
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Kontonummer: LV45HABA0551049591427

Kontaktformular

Contact us, try Aeonpumps, and witness the transformation firsthand. We’ll guide you, answer questions, and provide the tools for industry success.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

AEONPUMP Factory

Tilføj en valgfri beskrivelse til din kortnål

Pumpeteknikk AS Norway Partner

Dansk Overpumpning Denmark Partner

Dynamic Fluid Solutions UK Partner

Heide-Pumpen GmbH

WELLINGTON (Head Office)

Canada Toronto

“Limited Liability Company “”AEONPUMP”” har underskrevet en aftale med Investment and Letlands udviklingsagentur (LIAA) om støtte til iværksættervirksomhed inden for rammerne af EFRU-projekt nr. 3.1.1.6/16/I/001 “”Regionale virksomhedsinkubatorer og kreative industrier””. Inkubator””.

og aftale nr. SKV-L-2021/45 med Letlands investerings- og udviklingsagentur (LIAA) for at få støtte til aktiviteter i forbindelse med eksportfremme.

Scroll to Top