Kontakter

Legitimasjon

Selskap med begrenset ansvar AEONPUMP
Registreringsnummer: 40203270926
MVA-nummer:
LV40203270926

Fabrikkadresse : «Bezdeligas» Ciemupe, Ogresgala parish, Ogre county, LV-5041

Kontoradresse: Tiraines street 1, Riga, Latvia, LV-1058

Bank detaljer:: Swedbank AS
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Konto nummer: LV45HABA0551049591427

Kontakt skjema

Contact us, try Aeonpumps, and witness the transformation firsthand. We’ll guide you, answer questions, and provide the tools for industry success.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

AEONPUMP Factory

Add an optional description to your map pin

Pumpeteknikk AS Norway Partner

Dansk Overpumpning Denmark Partner

Dynamic Fluid Solutions UK Partner

Heide-Pumpen GmbH

WELLINGTON (Head Office)

Canada Toronto

«Aksjeselskapet «»AEONPUMP»» har signert en avtale med Investment and Latvias utviklingsbyrå (LIAA) om inkubasjonsstøtte innenfor rammen av ERDF-prosjekt nr. 3.1.1.6/16/I/001 «»Regionale bedriftsinkubatorer og kreative næringer Inkubator”.

Og avtale nr. SKV-L-2021/45 med investerings- og utviklingsbyrået i Latvia (LIAA) for støtte til aktiviteter knyttet til å fremme eksport.

Skroll til toppen