VÄRLDENS LÄTTASTE LJUDDÄMPADE MOBILPUMP MED KAPELL

RAPTOR 4″ DIESEL LITE

Världens första batteridrivna pump

RAPTOR 4″ LI-ON

Kraftfull avloppspump

RAPTOR 6″ ELECTRIC

Det snabbast växande företaget inom tillverkning av vattenpumpar

Aeonpump har ett dedikerat team av ingenjörer med stor erfarenhet från branschen och kunskap om dina behov. Vi är innovativa för att göra ditt liv enklare. Vi inleder vårt arbete på grundval av förtroende och kvalitet, både när det gäller utrustning och våra samarbetspartners.

Jevnere pumpingoperasjoner

Problemfri pumpning och nöjda kunder. 

• Långa underhållsintervall 
• Högkvalitativa delar och lång livslängd 
• Innovation, onlinebaserad telemetri och fjärråtkomst 
• Ledande inom teknik för vätgasbränsleceller i avvattningssystem

INGA STOPP, INGA PROBLEM

Minskad stilleståndstid

Igensättningsfria pumpar är mindre benägna att drabbas av stopp, vilket innebär att de kräver mindre underhåll och har en lägre risk för haveri. Detta leder till minskad stilleståndstid och ökad produktivitet.

Energieffektivitet

Igensättningsfria pumpar är utformade för att fungera effektivare och kräver mindre energi för att flytta vätskor eller fasta ämnen genom systemet. Detta leder till lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

Längre livslängd

Igensättningsfria pumpar har vanligtvis en längre livslängd än traditionella pumpar, eftersom de utsätts för mindre slitage på grund av mindre stopp och blockeringar. Det innebär att de behöver bytas ut mer sällan, vilket minskar kostnaderna och stilleståndstiden.

Lägre underhållskostnader

Eftersom det är mindre troligt att igensättningsfria pumpar täpps till eller drabbas av stopp kräver de mindre underhåll, vilket minskar de totala underhållskostnaderna.

Förbättrad säkerhet

Igensättningsfria pumpar är utformade för att förhindra stopp, vilket minskar risken för skador på pumpen och andra komponenter samt risken för personskador.

Molnbaserat övervakningssystem

Få tillgång till realtidsdata och utrustningstelemetri och styr varje pumpenhet.